Sebanyak 2167 item atau buku ditemukan

Metode Penelitian Bisnis

 • ISBN 13 : 9798433369
 • Judul : Metode Penelitian Bisnis
 • Pengarang : Sugiyono,  
 • Kategori : [Penelitian]
 • Penerbit : Alfabeta
 • Klasifikasi : 001.4
 • Call Number : 001.4 SUG m
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet 10
 • Penaklikan : xi, 335 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2007
 • Halaman : 335
 • Ketersediaan :
  0001.21805889
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805888
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805887
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805886
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805885
  (PNJ-001-00135472) Dipinjam sampai 20-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805884
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805883
  (PNJ-001-00134575) Dipinjam sampai 13-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805882
  (PNJ-001-00134815) Dipinjam sampai 25-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805881
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21805880
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Timbangan Emas Buat Menimbang Gunung

Pandangan Ibn Khaldum Terhadap Filsafat Katuhanan

Al-Da'fu Fi Al-Qiraati wa Asalibi Al-Ta'limi

Tadris Al-lughah Al- 'Arabiyah fi Dhau'u al-Kifayat Al- Ada'iyah

Qadhaya fi Ta'lim Al- Lughah Al- 'Arabiyah wa Tadrisiha

Al Mafahimu al Lughawiyyatu 'Inda al Athfali Asasuha,Maharatuha, ta

Al Kasysyafu al Aminu fi Ma'ayiri Fununi al Lughati al 'Arabiyyati wa Tharaiqu Tadrisiha al Mutamarkazati 'Ala at Ta'allumi

Funnu al Qiraati Ahammiyatuha,Mustawiyatuha,Musta wiyatuha,maharatuha Anwa'uha