Sebanyak 1007 item atau buku ditemukan

Al-Islam & Iptek

 • ISBN 13 : 979421700X
 • ISBN 10 : 979421700X
 • Judul : Al-Islam & Iptek
 • Pengarang :
 • Kategori : Islam
 • DDC : 2X0.05
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : ED-1
 • Penaklikan : XXII, 260 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9818281
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818280
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818279
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818278
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818277
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818276
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818275
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818274
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818273
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9818272
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020337
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020336
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020335
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020334
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al-Islam & Iptek

 • ISBN 13 : 9794216992
 • ISBN 10 : 9794216992
 • Judul : Al-Islam & Iptek
 • Pengarang :
 • Kategori : Islam dan Filsafat
 • DDC : 2X0.05
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : XXI, 340 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9918271
  (PNJ-001-00090422) Dipinjam sampai 24-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918270
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918269
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918268
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918267
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918266
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918265
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918264
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918263
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918262
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020332
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020331
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020330
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020329
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al - Islam Iptek 2

 • ISBN 13 : 979421700x
 • ISBN 10 : 979421700x
 • Judul : Al - Islam Iptek 2
 • Pengarang :
 • Kategori : Islam
 • DDC : 2x0.05
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Ed - 1
 • Penaklikan : LIV, 260 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9918281
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918279
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918277
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918276
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918274
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al-Islam iptek

 • Judul : Al-Islam iptek
 • Pengarang :
 • DDC : 2x0.05
 • Bahasa : Indonesia
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9920331
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918278
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918275
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al-Imam Al-Tirmizi : Peranannya Dalam Pengembangan Hadis & Fiqh

 • ISBN 13 : 9796260425
 • ISBN 10 : 9796260425
 • Judul : Al-Imam Al-Tirmizi : Peranannya Dalam Pengembangan Hadis & Fiqh
 • Pengarang :
 • Kategori : Hadis-Turmuzi-Kumpulan
 • DDC : 2X2.25
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xvi, 239 hlm.; 23 Cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9919907
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919906
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919905
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919904
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919903
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919902
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919901
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919900
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919899
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9919898
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Akuntansi di Indonesia (Buku Dua)

Accounting

 • ISBN 13 : 9798190394
 • ISBN 10 : 9798190394
 • Judul : Akuntansi di Indonesia (Buku Dua)
 • Pengarang :
 • Kategori : Akuntansi-Indonesia
 • DDC : 657.598
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : xvi, 466 hlm.; 28 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2031999
  (PNJ-001-00128658) Dipinjam sampai 05-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031998
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031997
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031996
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031995
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031994
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031993
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2031992
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ajaran Dan Kisa Dalam AlQur'an

 • ISBN 13 : 9794216909
 • ISBN 10 : 9794216909
 • Judul : Ajaran Dan Kisa Dalam AlQur'an
 • Pengarang :
 • Kategori : Al-Quran
 • DDC : 2X1.6
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Ed-1
 • Penaklikan : IX, 177 hlm.; 18 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2010848
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010847
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010846
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010845
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010844
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010843
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010842
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010841
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2010840
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar