Sebanyak 781 item atau buku ditemukan

Pameran buku IKAPI.

Book industry and reading habits in Indonesia; collection of articles.

Buku Pintar Komputer ini akan diterbitkan setahun sekali, dimana setiap edisi
baru akan direvisi sesuai dengan ... Aneka bahasa bahasa pemrograman
Artificial intelligence Komputer perbankan Komputer untuk akuntansi Teknologi
desktop ...

Misteri al-Muaisim

Rahmatiah Aziz binti Dg Beta 425 Rusmini 426 Syahidan bin Abd Salam 427
Zahro binti Jamhari 428 Suharsono bin ... binti H. Paronda 444 lnak lstiartini binti
A. Abd. Wahab 445 Adnan bin Sairin 446 Siti Naisah binti Gratun 447 Muslimin
bin ...

Di.Ar.Ti

Jam di tangannya memas- tikan kedatangan fajar pagi tidak lama lagi.
Kesejukan pagi mulai dirasakan. Sepanjang malam dia tidak merasanya. Dia
mengerti senibina kolonial pada bangunan itu direka su- paya ia dapat
menyimpan haba di ...