Sebanyak 775 item atau buku ditemukan

Di.Ar.Ti

Jam di tangannya memas- tikan kedatangan fajar pagi tidak lama lagi.
Kesejukan pagi mulai dirasakan. Sepanjang malam dia tidak merasanya. Dia
mengerti senibina kolonial pada bangunan itu direka su- paya ia dapat
menyimpan haba di ...