Sebanyak 359 item atau buku ditemukan

Sikap dan pemikiran dalam puisi Melayu moden

Dan alam ini pada sajak-sajak Hadi kadang-kadang berubah menjadi alam
ghaib yang penuh dengan misteri, sebagai terlihat pada: Roh Roh meratap dan
bersedih, sayang menggetar dalam permainan api maha dahsyat ini Roh tiada
tidur, mengembara dengan sayapnya kudus dan putih Hutan-hutan hangus
terbakar Roh terbang dan minum arak Dikoyak-koyak kedinginan Roh meratap
dan bersedih, sayang Dan di bibir jasad yang bermimpi ini Roh mendahaga dan
berlagu ...