Sebanyak 359 item atau buku ditemukan

IAIN dan pembinaan ulama abad XV Hijriyah

laporan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disampaikan pada peringatan dies natalis XXIII dan wisuda sarjana XVII IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 9 Juli 1980