Sebanyak 359 item atau buku ditemukan

Bahasa Dunia Islam

 • ISBN 13 : 01.2076319
 • ISBN 10 : 01.2076319
 • Judul : Bahasa Dunia Islam
 • Pengarang : Al,   Maruri,   Hasan Ahmad Baharun,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Darul Sakaf
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 385 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1980
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2076333
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076332
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076331
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076330
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076329
  (PNJ-001-00113655) Dipinjam sampai 06-08-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076328
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076327
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076326
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076325
  (PNJ-001-00114656) Dipinjam sampai 06-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076324
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076323
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076322
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076321
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076320
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2076319
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Anak-Anak Yang cemerlang

 • ISBN 13 : 01.8300854
 • ISBN 10 : 01.8300854
 • Judul : Anak-Anak Yang cemerlang
 • Pengarang : Sama'an Sadik,  
 • Kategori : [Psikologi Anak]
 • Penerbit : Bulan Bintang
 • DDC : 155.48
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : 92 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1980
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.860906
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8603755
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8603754
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8600908
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300861
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300860
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300859
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300858
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300857
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300856
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300855
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8300854
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Akhlaq Yang Mulia

 • Judul : Akhlaq Yang Mulia
 • Pengarang :
 • Kategori : Akhlak
 • DDC : 2x5.1
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : 18 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1980
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9510492
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9510491
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9510490
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9510489
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9510488
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020889
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020888
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020887
  (PNJ-001-00135960) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020886
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020885
  (PNJ-001-00134263) Dipinjam sampai 10-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020884
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020883
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020882
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020881
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020880
  (PNJ-001-00132435) Dipinjam sampai 25-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar