Sebanyak 15 item atau buku ditemukan

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2145373
 • ISBN 10 : 01.2145373
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2
 • Pengarang : Wahbah,   az-Zuhaily,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 496 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145376
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145375
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145374
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145373
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2145369
 • ISBN 10 : 01.2145369
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1
 • Pengarang : Wahbah,   az-Zuhaily,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 680 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145372
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145371
  (PNJ-001-00109535) Dipinjam sampai 01-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602222
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602221
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Mu'jam Kalimat al-Qur'an Al-'Azhim

 • ISBN 13 : 01.2155253
 • ISBN 10 : 01.2155253
 • Judul : Mu'jam Kalimat al-Qur'an Al-'Azhim
 • Pengarang : az-Zuhaily,  
 • Kategori : [Tafsir Qur'an-Kamus]
 • Penerbit : Erlangga
 • DDC : 2X1.303
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 1160 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2155256
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155255
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155254
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155253
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700005
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700004
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639656
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639655
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639654
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639653
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar