Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

Ta'lim al Lughah al 'Arabiyyati li ghairi an Nathiqina biha an Nazhariyyatu wa at Tathbiqu

Tadris Funun al-Lughah al-Arabiyah

 • ISBN 13 : 01.2094972
 • ISBN 10 : 01.2094972
 • Judul : Tadris Funun al-Lughah al-Arabiyah
 • Pengarang : Ali Ahmad,   Madkur,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Dar al-Masirah
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 366 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 2008
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2094974
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094973
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094972
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609442
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609441
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609440
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Tadris funun Al- lughah Al- Arabiyah

 • ISBN 13 : 01.2070156
 • ISBN 10 : 01.2070156
 • Judul : Tadris funun Al- lughah Al- Arabiyah
 • Pengarang : Ali Ahmad,   Madkur,  
 • Kategori : [Bahasa Arab - Studi dan Pengajaran]
 • Penerbit : Dar al- Syawaf fith
 • DDC : 492.77
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : 291hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2016
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2126748
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2126747
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2126746
  (PNJ-001-00113922) Dipinjam sampai 19-08-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2070158
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2070157
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2070156
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609448
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609447
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609446
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609445
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609444
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609443
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar