Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Islam Dan Pemberdayaan Umat

 • ISBN 13 : 9797305015
 • ISBN 10 : 9797305015
 • Judul : Islam Dan Pemberdayaan Umat
 • Pengarang : Khaeruman Badri,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : Pustaka Setia
 • DDC : 2x0
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : 212hlm.; 21cm
 • Tahun : 2004
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2062019
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062018
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062016
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062015
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062014
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062013
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062012
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2062011
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar