Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah

Tipologi dan Penerapan dalam Ekonomi Islam dan Perbankan syariah

Figh al-Muamalat

 • ISBN 13 : 9786021190340
 • ISBN 10 : 9786021190340
 • Judul : Figh al-Muamalat
 • Pengarang : Abbas Arfan,  
 • Kategori : [Muamalat]
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : Muamalat
 • Klasifikasi : 2X4.2
 • Call Number : 2X4.2 ABB f
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 178 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 178
 • Ketersediaan :
  0001.21804438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804437
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804436
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804435
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804434
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804433
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804432
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804431
  (PNJ-001-00113417) Dipinjam sampai 24-07-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ayat-Ayat Kauniyah

 • ISBN 13 : 9792430881
 • ISBN 10 : 9792430881
 • Judul : Ayat-Ayat Kauniyah
 • Pengarang : Abbas Arfan,   Baraja,  
 • Kategori : [Tasawuf]
 • Penerbit : UIN-Malang Press
 • DDC : 2x5.1
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xiii, 170 hlm,;21 cm
 • Tahun : 2009
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2114015
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114014
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114013
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114012
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114011
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114010
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114009
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114008
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114007
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar