Sebanyak 45 item atau buku ditemukan

Sosiologi Sosiologi

... Patriorisme Amalan keagamaan mengambil dadah atau menetapkan harga
Sah TradisL 'Itulah yang laamnya kami lakukan' Kebaikan dalam masyarakat dan
agama: Enakmen rasmi oleh negen-negeri derrri 'kebaikan rakyat' 'Masyarakat ...

Kerjasama Ekonomi Asean: Peralihan dan Perubahan

... faedah bidang kerjasama bersama (iaitu, bidang yang berkaitan dengan
kastam, kemudahan pelaburan, perantara asal-usul, kerjasama perindustrian,
pembangunan sumber manusia dan pertukaran maklumat mengenai integrasi
wilayah) ...

Strategi Memasarkan Sekolah

Sama seperti strategi pemasaran yang lain, siaran berita baik dapat
meningkatkan reputasi sekolah mengiklankan ... apabila yang tidak elok berlaku
di sekolah, pihak media berkemungkinan besar mengambil sikap simpati atau
menolong dan bukan mencari tajuk yang dibesar-besarkan. 3. ... Mungkin juga
staf dan pelajar ditemu duga oleh wartawan dan penyampai tetapi harus diawasi
kerana sekolah ...

TOWARDS ACADEMIC EXCELLENCE IN PERAK

Strengthening the Human Capital

Tables and chairs, for example, but luckily the PTA of the school also goes out to
help. Physically kita tidak cukup, Kemudahan kerusi meja memang tidak ada.
Semuanya kena cari oleh PIBG. Code: Teacher 3 School 3/Problems/Paragraph
49 If funding, basically, tables and chairs are really not enough. Pity the children
who want to study but do not have enough facilities. When the teacher wants to
start teaching, he needs to help the children to look for tables and chairs from
empty ...

The Jasmine of Kota Bahru

... or from self-made designs meant to differentiate people's statuses in social and
traditional matters, or a title glorified by the leader of a group who adopted it to
gain power and glory, or a title inherited from noble families. If there are any other
reasons, they are beyond my thinking.” After musing over this, she reached for
certain other magazines and newspapers like Al-Hikmah, Majlis, Utusan Melayu
and other local publications lying next to her. Then she rose from the easy chair
and ...

Huraian 1001 Istilah Pengurusan

Strategi Perolehan (acquisition strategy) Ini adalah satu jenis tindakan yang
menghendaki supaya sesebuah syarikat mendapatkan satu lagi perniagaan.
Syarikat biasanya menggunakan strategi ini bagi menyediakan pertumbuhan
yang diperlukan jika mereka mendapati bahawa perniagaan yang sedia ada itu
mempunyai potensi per- tumbuhan yang terhad. Mereka juga akan
menggunakan strategi ini untuk menyediakan aliran tunai yang amat diperlukan
dengan mem- peroleh ...

Transaksi dalam Perundangan Islam

Perjanjian ini sah dalam undang-undang ciptaan manusia (moden) tetapi tidak
sah dalam Syariah kerana bertentangan dengan ajaran Islam yang
mengharamkan riba. Jika perjanjian ini dibawa ke mahkamah Syariah, dan
penentuan keputusan berkaitan perkara ini merupakan bidang tugas mahkamah.
... Apabila tempoh untuk kontrak berkuat kuasa sampai, malangnya keadaan
ekonomi berubah dengan pantas sehingga mendatangkan kerugian kepada
penghutang. Kerugian ...

Kebangkitan Semula dan Pembaharuan dalam Islam

penting dalam legasi tersebut, terutamanya pemikiran yang kritis dan inovatif.
Tradisi intelektual abad ke-20 ini adalah tanpa pemikiran yang mendalam,
kepelbagaian dan pendekatan yang kritis. Yang ada hanyalah suatu tradisi
menyusut dan kurus yang hanya menyumbang kepada kejumudan. Sebenarnya,
beliau menyalahkan para ulama kerana mengabaikan aspek yang berkesan
dalam legasi mereka: Melibatkan diri dalam pembaharuan dan secara kreatif
menghadapi ...

Pengenalan Proses Pembuatan / Introduction to Manufacturing Process

Pembuatan perlu dianggap sebagai suatu sistem dan semua bahagian dalam
sistem ini saling bertindak secara organik. Ini dapat dilihat dalam amalan
kejuruteraan serempak dengan pelbagai aktiviti bertindih atau dilaksanakan
serentak. Hasilnya masa mendulu dikurangkan, kualiti dapat ditingkatkan dan
perubahan yang memerlukan kos yang tinggi pada akhir kitar produk dapat
dielakkan. 3. Subsistem seperti C AD dan CAM diasaskan pada komputer dan ini
meningkatkan ...