Sebanyak 11 item atau buku ditemukan

Pengetahuan Asas Politik Malaysia

Principles of Malaysian politics.

Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua
jenis sekolah. 3. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua
sekolah. 4. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran. 5. Meningkatkan mutu
pelajaran ...

Penerbitan & percetakan buku Melayu, 1807-1960

History of the book industry and publishing in Malaysia, 1807-1960.

History of the book industry and publishing in Malaysia, 1807-1960.

Malay Word Music

A Celebration of Oral Creativity

For example, in the "Raja Budak meets his children" sequence, Raja Budak
remarks: Nya gamak ke saya 'ni lokek sangat, pongah sangat, tapi kami tidak
begitu, Mahmud. [11.156] [He reckons I'm really mean, really overbearing, but we'
re not like that, Mahmud.] Lokek and pongah do not occur together in any Raja
Budak rendering I have heard. But in another tale, Cerita Raja Tiga Beradik ("
Tale of the Three Brother Rajas"), we hear: Mah Dewa ini orang lokek tak 'leh kira
, pongah tak ...

Sejarah Melayu

kesan hubungan kebudayaan Melayu dan India

History of relations between the Malay archipelago and India; criticism of the Malay literary classic Sejarah Melayu.

persada itu segala anak raja-raja perempuan dengan perhiasannya
menyandang tetampan kekuningan; dan pada sepangkat panca persada itu
segala anak menteri dan anak dara-dara duduk menghadap dengan perhiasan
memegang puan dan kendi yang bertatah ratna manikam; dan sepangkat lagi
panca persada itu segala anak raja-raja memikul pedang yang keemasan
menghadap dengan perhiasan, dan sepangkat lagi panca persada itu segala
anak penggawa dan periai ...

Glosari fiqh

Arabic-Malay dictionary of Islamic law.

Subbidang-subbidang yang memiliki istilah initialah: (i) Fiqh Ibadat (ii) Fiqh Mu'
amalat (iii) Fiqh Munakahat (iv) Fiqh Jinayat (v) Fiqh Qada" Istilah initelah
dikumpulkan oleh Sejumlah pakar daripada institusi pengajiantinggi setempat,
agensi kerajaan dan SwaSta, dan orang perseorangan yang
dianggapprofesional. Merekayang terlibatialah: (i) Prof Madya Dr. Ab Halim
Muhammad (UKM) (ii) Dr. Muhd. Fauzi Muhammad (UPM) (iii) Ustaz Yaacob
Ismail (UM) Senaraiistilah oleh ...

Rasa-Fenomenologi

Penerapan Terhadap Karya A. Samad Said

Literary criticism of A. Samaid Said works.

Literary criticism of A. Samaid Said works.

Pendekatan Dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu

Study and teaching of Malay language.

Satu lagi kegiatan yang menarik dan mudah dijalan- kan ialah kegiatan
membaca. Dalam kegiatan ini, guru mengarahkan pelajar-pelajar membaca
sebuah cerpen daripada antologi, majalah dan surat khabar. Pemilihan cerpen
dibuat olah ...

Fajar Di Hujung Malam

(Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir, Durratun Nashihien, hlm. 56-61) Seorang
penyair unggul dan sahabat Rasulullah ber- nama Hasan bin Thabit juga turut
bersedih dan cuba me- rakamkan syairnya: Engkau ialah isi mataku, dengan ...

Sektor pertanian

ke arah pembentukan negara perindustrian

Economic aspects of agriculture in Malaysia; papers of a workshop.

... Wilayah 230 Zainal Abidin Hashim Pembangunan Sektor Pertanian dan
Kesannya terhadap Alam Sekitar 247 Surtahman Kastin Hasan Isu
Pembangunan Tenaga Manusia dalam Sektor Pertanian 261 Zulkifly Osman
Kepentingan Khidmat Sokongan dalam Kemajuan Sektor Pertanian 279 Mohd.
Fauzi Mohd. Jani dan Zaimah Darawi Penyelidikan dan Pengembangan
Pertanian: Satu Usaha ke Arah Pembangunan Sektor Pertanian 295 Zaini
Mahbar Indeks 313 PRAKATA Dengan ...