Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

Musiqy al-Lughah

 • ISBN 13 : 01.2094984
 • ISBN 10 : 01.2094984
 • Judul : Musiqy al-Lughah
 • Pengarang : Ibrahim,   Rajib Abd Jawad,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Dar al-afaq al-arabiyah
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 141 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 2002
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2094986
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094985
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094984
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639449
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639448
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21639447
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ilm al-Arudh Wa al-Qafiyah

al-Madkhal Ila Ta'lim al-Arabiyah

 • ISBN 13 : 01.2094872
 • ISBN 10 : 01.2094872
 • Judul : al-Madkhal Ila Ta'lim al-Arabiyah
 • Pengarang : Ibrahim,   Rajab Abd al-Jawad,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Dar al-afaq al-arabiyah
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 327 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 2008
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2094894
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094893
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094892
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094891
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094890
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094876
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094875
  (PNJ-001-00106849) Dipinjam sampai 29-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094874
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094873
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2094872
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

al-Asas al-Manhajiyah Fi Nahwi al-arab Dirasah Fi Kitab I'rab al-Qur'an al-Karim