Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2145373
 • ISBN 10 : 01.2145373
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 496 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145376
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145375
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145374
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145373
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2145369
 • ISBN 10 : 01.2145369
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 680 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145372
  (PNJ-001-00123383) Dipinjam sampai 05-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145371
  (PNJ-001-00109535) Dipinjam sampai 01-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602222
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602221
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ulumul al-Hadis li ibnu as-Shalah

 • ISBN 13 : 9789933105587
 • ISBN 10 : 9789933105587
 • Judul : Ulumul al-Hadis li ibnu as-Shalah
 • Pengarang : Imam Abu Umar wa Utsman Ibn Abd Rahman,   al-Syahrazarwi,  
 • Kategori : [Hadis]; [Ilmu]
 • Penerbit : Dar al-Fikri,
 • DDC : 2X2.1
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : 469 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145286
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145285
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145284
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145283
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145282
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603124
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603123
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603122
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603121
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603120
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar