Sebanyak 307 item atau buku ditemukan

Kapita selekta fiqh

 • ISBN 13 : 9786023290062
 • Judul : Kapita selekta fiqh
 • Pengarang : Yunarti, Sri,  
 • Kategori : [fikih]
 • Penerbit : STAIN Batusangkar Press
 • Klasifikasi : 2x4
 • Call Number : 2x4 YUN k
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : vi, 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 272
 • Halaman : 272
 • Ketersediaan :
  0001.21700166
  (PNJ-001-00088731) Dipinjam sampai 15-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700165
  (PNJ-001-00119324) Dipinjam sampai 30-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700164
  (PNJ-001-00120564) Dipinjam sampai 11-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700163
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Fiqh takfir : ide dan realitas pelaksanaan

Kaedah-Kaedah Fiqih dan dawabith : Bidang Fiqih Muamalah

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2145373
 • ISBN 10 : 01.2145373
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 496 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145376
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145375
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145374
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145373
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2145369
 • ISBN 10 : 01.2145369
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 680 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145372
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145371
  (PNJ-001-00109535) Dipinjam sampai 01-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602222
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602221
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fikih

 • Judul : Ushul Fikih
 • Pengarang :
 • Kategori : Ushul Fikih
 • DDC : 2x4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 383 hlm.; 24 cm
 • Tahun : 2003
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2105113
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2105112
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2105111
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602351
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602350
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602349
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul al-Fiqh

 • Judul : Ushul al-Fiqh
 • Pengarang :
 • Kategori : Ushul Fikih
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 368 hlm : 24 cm
 • Tahun : 2016
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2115321
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2115320
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602380
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602379
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Syarah al-Warqat fi 'Ilm Ushul al-Fiqh