Sebanyak 87 item atau buku ditemukan

al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 3

al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 2

al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 1

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2145373
 • ISBN 10 : 01.2145373
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 496 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145376
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145375
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145374
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145373
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2145369
 • ISBN 10 : 01.2145369
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 680 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145372
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145371
  (PNJ-001-00109535) Dipinjam sampai 01-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602222
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602221
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ulumul al-Hadis li ibnu as-Shalah

 • ISBN 13 : 9789933105587
 • ISBN 10 : 9789933105587
 • Judul : Ulumul al-Hadis li ibnu as-Shalah
 • Pengarang : Imam Abu Umar wa Utsman Ibn Abd Rahman,   al-Syahrazarwi,  
 • Kategori : [Hadis]; [Ilmu]
 • Penerbit : Dar al-Fikri,
 • DDC : 2X2.1
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : 469 hlm,; 24 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145286
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145285
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145284
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145283
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145282
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603124
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603123
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603122
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603121
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21603120
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Thuruq Tadris al-Lughah al-Arabiyah

 • ISBN 13 : 01.2030101
 • ISBN 10 : 01.2030101
 • Judul : Thuruq Tadris al-Lughah al-Arabiyah
 • Pengarang : al-Rakkabiy,   Judat,  
 • Kategori : [Bahasa Arab-Studi dan Pengajaran]
 • Penerbit : Dar al-Fikr
 • DDC : 492.77
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 286 hlm.; 24 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2104845
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104844
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104843
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104842
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104702
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104701
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104700
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104699
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032642
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032641
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032640
  (PNJ-001-00120894) Dipinjam sampai 15-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032639
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032638
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604177
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604176
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604175
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604174
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604173
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604172
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604171
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604170
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604169
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604168
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604167
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604166
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604165
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604164
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Qamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu