Sebanyak 300 item atau buku ditemukan

Ushul fiqh

 • ISBN 13 : 9786028689236
 • ISBN 10 : 6028689238
 • Judul : Ushul fiqh
 • Pengarang : Abd. Rahman Dahlan,  
 • Kategori : [Islamic law]; [Islamic law]; [Islamic law]; [USHUL FIKIH]
 • Penerbit : Amzah
 • Klasifikasi : 2X4.02
 • Call Number : 2X4.02 ABD u
 • Bahasa : en
 • Edisi : Ed.1, Cet. 3
 • Penaklikan : xiv, 23 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 362
 • Halaman : 362
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=gQqhAQAACAAJ&dq=isbn:6028689238&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  0001.21704690
  (PNJ-001-00118084) Dipinjam sampai 23-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704689
  (PNJ-001-00119032) Dipinjam sampai 27-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704688
  (PNJ-001-00112015) Dipinjam sampai 27-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704687
  (PNJ-001-00114861) Dipinjam sampai 09-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704686
  (PNJ-001-00119391) Dipinjam sampai 30-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704685
  (PNJ-001-00119410) Dipinjam sampai 01-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704684
  (PNJ-001-00098246) Dipinjam sampai 01-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704683
  (PNJ-001-00116481) Dipinjam sampai 13-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704682
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704681
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704680
  (PNJ-001-00115999) Dipinjam sampai 23-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704679
  (PNJ-001-00119550) Dipinjam sampai 01-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704678
  (PNJ-001-00082601) Dipinjam sampai 12-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704677
  (PNJ-001-00118275) Dipinjam sampai 03-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704676
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Fikih Pendidikan

 • ISBN 13 : 979692515
 • ISBN 10 : 979692515
 • Judul : Fikih Pendidikan
 • Pengarang : Heri Jauhari Muchtar,  
 • Kategori : [fikih]
 • Penerbit : Remaja Rosdakarya
 • Klasifikasi : 2X4
 • Call Number : 2X4 HER f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-3
 • Penaklikan : xiv .;23 cm
 • Tahun : 2012
 • Halaman : 244
 • Halaman : 244
 • Ketersediaan :
  0001.21702059
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702058
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702057
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702056
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702055
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702054
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702053
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702052
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembentukkan Hukum Nasional

Kapita selekta fiqh

 • ISBN 13 : 9786023290062
 • Judul : Kapita selekta fiqh
 • Pengarang : Yunarti, Sri,  
 • Kategori : [fikih]
 • Penerbit : STAIN Batusangkar Press
 • Klasifikasi : 2x4
 • Call Number : 2x4 YUN k
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : vi, 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 272
 • Halaman : 272
 • Ketersediaan :
  0001.21700166
  (PNJ-001-00088731) Dipinjam sampai 15-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700165
  (PNJ-001-00119324) Dipinjam sampai 30-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700164
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700163
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Fiqh takfir : ide dan realitas pelaksanaan

Kaedah-Kaedah Fiqih dan dawabith : Bidang Fiqih Muamalah

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2145373
 • ISBN 10 : 01.2145373
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 2
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 496 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145376
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145375
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145374
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145373
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2145369
 • ISBN 10 : 01.2145369
 • Judul : Ushul Fiqh al-Islam Jilid 1
 • Pengarang : az-Zuhaily,   Wahbah,  
 • Kategori : [Ushul Fikih]
 • Penerbit : Dar al-Fikri
 • DDC : 2X4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 680 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2013
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2145372
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145371
  (PNJ-001-00109535) Dipinjam sampai 01-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2145369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602222
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602221
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ushul Fikih

 • Judul : Ushul Fikih
 • Pengarang :
 • Kategori : Ushul Fikih
 • DDC : 2x4.02
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 383 hlm.; 24 cm
 • Tahun : 2003
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2105113
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2105112
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2105111
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602351
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602350
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21602349
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar