Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan

Walau bagaimana bermutu sekalipun sesebuah kurikulum, seandainya
kurikulum tersebut berada di luar batas kemampuan pelajar untuk menerima,
memahaminya dan mempraktikkannya, ia tidak membawa apa-apa makna
kerana faktor kesediaan pelajar merupakan titik fokus ... Pada mereka
disandarkan harapan untuk meneruskan proses pembinaan bangsa Malaysia
yang maju, berdaya saing dan mempunyai jatidiri yang dapat menggarap
cabaran- cabaran Wawasan 2020.

Petunjuk perencanaan tahunan (pembangunan).

Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga Pengembangan Sistim Pendidikan
Pendidikan dan Latihan Institusionil Aparatur Pengajaran dan Kebudayaan
Penyelamatan dan Pemeliharaan Warisan Budaya Nasional Pendidikan dan ...