Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Kajian hukum perkawinan yang berkeadilan jender

Issues regarding discrimination against women in Indonesian marriage laws and regulations.

Maka ketika sikap isteri menjadi lebih progresif, tampaknya terdapat lebih
banyak konflik terbuka antara para pasangan dan menyebabkan hubungan
mereka menjadi tidak stabil (Amato dan Booth, 1995: 58- 66). Suami dengan
sikap ...

Transformasi undang-undang keluarga Islam Brunei

Transformation of Islamic family law in Brunei.

Walau bagaimanapun, perkahwinan ini perlu dikawal oleh undangundang
supaya sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam ... HARTA SEPENCARIAN
DARIPADA PERSPEKTIF ADAT DAN UNDANG-UNDANG PENDAHULUAN
PADA ...

Soal jawab seks, perkahwinan dan keluarga Islam

Di dalam hadis lain Rasulullah juga pernah bersabda yang bermaksud: Tidak
ada Rahbaniah (tidak berkahwin atau hidup mem- bujang selama-lamanya)
dalam Islam. Manakala masalah yang keduanya ialah perkara sumpah. Ini juga ...