Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Para Pembentuk Peradaban Islam Seribu Tahun Pertama

 • ISBN 13 : 9786026577429
 • ISBN 10 : 9786026577429
 • Judul : Para Pembentuk Peradaban Islam Seribu Tahun Pertama
 • Pengarang : Chase F. Robinson,  
 • Kategori : [sejarah islam]
 • Penerbit : Pustaka Alvabet
 • Klasifikasi : 2X9
 • Call Number : 2X9 CHA p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xvii .; 366 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2019
 • Halaman : 366
 • Ketersediaan :
  0001.21901216
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901214
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901213
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901212
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901211
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901210
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901209
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901208
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901207
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Sejarah Kebudayaan Islam

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN PADAMATA PELAJARANSEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI01 KOTA SAWAHLUNTO

Teologi Islam, aliran-aliran klasik sedjara analisa dan perbandingan

Ringkasan Bidayah Wa Nihayah

Sejarah Awal Mula Penciptaan, Kisah Para Nabi Kisah Umat umat Terdahulu, Sejarah Nabi dan Khulafa Rasyidun, Daulah Umawiyah Dan Absiyah, Hingga peristiwa Tahun 768H

IAIN Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkiatan perguruan Tinggi Islam Disumatera Barat

Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah

 • ISBN 13 : 9789799934178
 • ISBN 10 : 9789799934178
 • Judul : Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah
 • Pengarang : Asmal.May,  
 • Kategori : [sejarah islam]
 • Penerbit : Citra Harta Prima
 • Klasifikasi : 2X9
 • Call Number : 2X9 ASM p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet. 1
 • Penaklikan : 23 cm
 • Tahun : 2016
 • Halaman : 592
 • Halaman : 592
 • Ketersediaan :
  0001.21600785
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600784
  (PNJ-001-00062537) Dipinjam sampai 27-12-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600783
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600782
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600781
  (PNJ-001-00125102) Dipinjam sampai 05-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600780
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600779
  (PNJ-001-00078312) Dipinjam sampai 08-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600778
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600777
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21600776
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar