Sebanyak 24 item atau buku ditemukan

Psikologi Pendidikan Untuk Para Pendidik Dan Calon Pendidik Jilid 1

 • ISBN 13 : 01.2075106
 • ISBN 10 : 01.2075106
 • Judul : Psikologi Pendidikan Untuk Para Pendidik Dan Calon Pendidik Jilid 1
 • Pengarang : Samuel,   Soeltos,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Lembaga Falkultas Ekonomi
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : iii, 100hlm.; 21cm
 • Tahun : 1982
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2075113
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075112
  (PNJ-001-00086953) Dipinjam sampai 02-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075111
  (PNJ-001-00066999) Dipinjam sampai 06-03-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075110
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075109
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075108
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620441
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620440
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620439
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620437
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620436
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620435
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620434
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan : untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK

 • ISBN 13 : 01.0021462
 • ISBN 10 : 01.0021462
 • Judul : Psikologi Pendidikan : untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK
 • Pengarang : Sutrisno,   Ahmad,   Mudzakir,   Joko,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Pustaka Setia
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : 176 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1997
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9918723
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918722
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918721
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918720
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918719
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918718
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918717
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918716
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918715
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918714
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0021466
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0021465
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0021464
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0021463
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0021462
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620456
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620455
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620454
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620453
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620452
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620451
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620450
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620449
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620448
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620447
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620446
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620445
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620444
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620443
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620442
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan : Suatu Pendekatan Terapan

 • ISBN 13 : 01.9610668
 • ISBN 10 : 01.9610668
 • Judul : Psikologi Pendidikan : Suatu Pendekatan Terapan
 • Pengarang : Mahmud,   M. Dimyati,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : BPFE
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : x, 290 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 1990
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9918731
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918730
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918729
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918728
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918727
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918726
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918725
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9918724
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9610671
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9610670
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9610669
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9610668
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620488
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620487
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620486
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620485
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620484
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620483
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620482
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620481
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620480
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620479
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620478
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620477
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan : Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS

 • ISBN 13 : 01.2050468
 • ISBN 10 : 01.2050468
 • Judul : Psikologi Pendidikan : Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS
 • Pengarang : Alfinar,   Aziz,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : BKSJ Depag
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : iv, 67 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2003
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2050473
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2050472
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2050471
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2050470
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2050469
  (PNJ-001-00117091) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2050468
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620513
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620512
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620511
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620510
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620509
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620508
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan (Mengutamakan Segi -Segi Perkembangan) Jilid 2

 • ISBN 13 : 01.2075526
 • ISBN 10 : 01.2075526
 • Judul : Psikologi Pendidikan (Mengutamakan Segi -Segi Perkembangan) Jilid 2
 • Pengarang : Samuel,   Soeitoe,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : iii, 92hlm.; 21cm
 • Tahun : 1982
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2075533
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075532
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075531
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075530
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075529
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075528
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075527
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075526
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620531
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620530
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620529
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620528
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620527
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620526
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620525
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620524
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan)

 • ISBN 13 : 9795181122
 • ISBN 10 : 9795181122
 • Judul : Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan)
 • Pengarang : Soemanto,   Wasty,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Rineka Cipta
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-5
 • Penaklikan : xiv, 240 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2003
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9713380
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2160008
  (PNJ-001-00116830) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2160007
  (PNJ-001-00118472) Dipinjam sampai 24-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075882
  (PNJ-001-00113416) Dipinjam sampai 24-07-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075881
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075880
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075879
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075878
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075877
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075876
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075875
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075874
  (PNJ-001-00050999) Dipinjam sampai 27-09-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075873
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075872
  (PNJ-001-00104838) Dipinjam sampai 15-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075871
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075870
  (PNJ-001-00116294) Dipinjam sampai 13-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075869
  (PNJ-001-00114838) Dipinjam sampai 18-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075868
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2075867
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061900
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061899
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061898
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061897
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061896
  (PNJ-001-00101937) Dipinjam sampai 01-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061895
  (PNJ-001-00116999) Dipinjam sampai 26-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2061894
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042240
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042239
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042238
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042237
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042236
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042235
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042234
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042233
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042232
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042231
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032893
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032892
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032891
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032890
  (PNJ-001-00115143) Dipinjam sampai 30-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032889
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032888
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032887
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032886
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032885
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032884
  (PNJ-001-00118326) Dipinjam sampai 24-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032883
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032882
  (PNJ-001-00118007) Dipinjam sampai 23-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032881
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032880
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032879
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620590
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620589
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620588
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620587
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620586
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620585
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620584
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620583
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620582
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620581
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620580
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620579
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620578
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620577
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620576
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620575
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620574
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620573
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620572
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620571
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620570
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620569
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620568
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620567
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620566
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620565
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620564
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620563
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620562
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620561
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620560
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620559
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620558
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620557
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620556
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620555
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620554
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620553
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620552
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620551
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620550
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620549
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620548
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620547
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620546
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620545
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620544
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620543
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620542
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620541
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620540
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan Edisi 2

 • ISBN 13 : 9789793925820
 • ISBN 10 : 9789793925820
 • Judul : Psikologi Pendidikan Edisi 2
 • Pengarang : Santrock,   John W,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Kencana
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Ed - 2
 • Penaklikan : xxiii, 750 hlm.; 24 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2132616
  (PNJ-001-00114461) Dipinjam sampai 05-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132615
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132614
  (PNJ-001-00116991) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132613
  (PNJ-001-00032335) Dipinjam sampai 16-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132612
  (PNJ-001-00093822) Dipinjam sampai 20-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132611
  (PNJ-001-00118396) Dipinjam sampai 24-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132610
  (PNJ-001-00115567) Dipinjam sampai 11-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132609
  (PNJ-001-00105090) Dipinjam sampai 19-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132608
  (PNJ-001-00033754) Dipinjam sampai 21-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132607
  (PNJ-001-00073993) Dipinjam sampai 18-04-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132606
  (PNJ-001-00118007) Dipinjam sampai 23-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132605
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123392
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123391
  (PNJ-001-00101425) Dipinjam sampai 29-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123390
  (PNJ-001-00033840) Dipinjam sampai 21-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123389
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123388
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123387
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123386
  (PNJ-001-00070765) Dipinjam sampai 23-03-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123385
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123384
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123383
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101138
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101137
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101136
  (PNJ-001-00039351) Dipinjam sampai 27-08-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2081418
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2081417
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2081416
  (PNJ-001-00117747) Dipinjam sampai 19-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2081415
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2081414
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620634
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620633
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620632
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620631
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620630
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620629
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620628
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620627
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620626
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620625
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620624
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620623
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620622
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620621
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620620
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620619
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620618
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620617
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620616
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620615
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620614
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620613
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620612
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620611
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620610
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620609
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620608
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620607
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620606
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620605
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru

 • ISBN 13 : 9789792549034
 • ISBN 10 : 9789792549034
 • Judul : Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru
 • Pengarang : Prawira,   Purwa Atmaja,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Ar- Ruzz
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-2
 • Penaklikan : 446hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2153927
  (PNJ-001-00115364) Dipinjam sampai 10-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153926
  (PNJ-001-00117944) Dipinjam sampai 20-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153925
  (PNJ-001-00116294) Dipinjam sampai 13-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153924
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153923
  (PNJ-001-00111222) Dipinjam sampai 16-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153922
  (PNJ-001-00115529) Dipinjam sampai 19-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153921
  (PNJ-001-00065603) Dipinjam sampai 02-07-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153920
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153919
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153918
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142991
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142990
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142989
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142988
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142987
  (PNJ-001-00115619) Dipinjam sampai 11-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142986
  (PNJ-001-00115947) Dipinjam sampai 12-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142985
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142984
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142983
  (PNJ-001-00114924) Dipinjam sampai 09-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2142982
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120908
  (PNJ-001-00115254) Dipinjam sampai 10-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120907
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120906
  (PNJ-001-00070526) Dipinjam sampai 12-04-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120905
  (PNJ-001-00117143) Dipinjam sampai 18-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120904
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120903
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120902
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120901
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120900
  (PNJ-001-00114925) Dipinjam sampai 09-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120899
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120898
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120897
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620692
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620691
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620690
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620689
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620688
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620687
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620686
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620685
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620684
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620683
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620682
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620681
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620680
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620679
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620678
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620677
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620676
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620675
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620674
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620673
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620672
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620671
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620670
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620669
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620668
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620667
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620666
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620665
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620664
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620663
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620662
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620661
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Pendidikan : Berbasis Analisi Empiris Aplikatif Edisi 1

 • ISBN 13 : 01.2101773
 • ISBN 10 : 01.2101773
 • Judul : Psikologi Pendidikan : Berbasis Analisi Empiris Aplikatif Edisi 1
 • Pengarang : Thalib,   Syamsul Bachri,  
 • Kategori : [Psikologi Pendidikan]
 • Penerbit : Kencana Prenada Media Group,2010
 • DDC : 370.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Ce-ke 1
 • Penaklikan : 318 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2101782
  (PNJ-001-00114850) Dipinjam sampai 09-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101781
  (PNJ-001-00116328) Dipinjam sampai 13-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101780
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101779
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101778
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101777
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101775
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101774
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101773
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620702
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620701
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620700
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620699
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620698
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620697
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620696
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620695
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21620694
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar