Sebanyak 31 item atau buku ditemukan

Psikologi Dakwah

 • ISBN 13 : 9783925337
 • ISBN 10 : 9783925337
 • Judul : Psikologi Dakwah
 • Pengarang : Faizah, S.Ag M.A,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Kencana Prenada Media Group
 • Klasifikasi : 2X7.15
 • Call Number : 2X7.15 FAI p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-4
 • Penaklikan : xxix .; 21 cm
 • Tahun : 2018
 • Halaman : 226
 • Ketersediaan :
  0001.21806430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806428
  (PNJ-001-00119329) Dipinjam sampai 30-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806426
  (PNJ-001-00116297) Dipinjam sampai 13-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806425
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806424
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806423
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806422
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21806421
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Agama Dan Psikologi Islami Sebuah Komparasi

 • ISBN 13 : 9786024220129
 • ISBN 10 : 9786024220129
 • Judul : Psikologi Agama Dan Psikologi Islami Sebuah Komparasi
 • Pengarang : Endang Kartikowati, S.Ag,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Kencana,
 • Klasifikasi : 2x7.15
 • Call Number : 2x7.15 END p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : ix.; 21 cm
 • Tahun : 2016
 • Halaman : 156
 • Ketersediaan :
  0001.21804238
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804237
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804236
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804235
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804234
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804233
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804232
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804231
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804230
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804229
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikologi Agama

 • ISBN 13 : 9789792493382
 • ISBN 10 : 9789792493382
 • Judul : Psikologi Agama
 • Pengarang : Prof. Dr. H.Ramayulis,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Kalam Mulia
 • Klasifikasi : 2x7.15
 • Call Number : 2x7.15 PRO p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : ix.; 26 cm
 • Penaklikan : ix.; 26 cm
 • Tahun : 2002
 • Halaman : 248
 • Ketersediaan :
  0001.21803367
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803366
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803365
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803364
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803363
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803362
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803361
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803360
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803359
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803358
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Tafakur : Perspektif Psikologi Islam

Al-Tafakkur min al-Musyahadah ila al-Syuhud : Dirasah al-Nafsiyah al-Islamiyah

 • ISBN 13 : 9795145355
 • ISBN 10 : 9795145355
 • Judul : Tafakur : Perspektif Psikologi Islam
 • Pengarang : Badri,   Malik,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Remaja Rosdakarya
 • DDC : 2X7.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : xv, 112 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1996
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2053317
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053316
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053315
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053314
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053313
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053312
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053311
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2053310
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609428
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609426
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609425
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609424
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609423
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21609422
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Revolusi Iq/Eq/sq

 • ISBN 13 : 9794333123
 • ISBN 10 : 9794333123
 • Judul : Revolusi Iq/Eq/sq
 • Pengarang : Taufik,   pasiak,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : Mizan
 • DDC : 2X7.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke -4
 • Penaklikan : 363hln.; 23Cm
 • Tahun : 2004
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2052922
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2052921
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2052920
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2052919
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2052918
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042873
  (PNJ-001-00046547) Dipinjam sampai 02-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042872
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042871
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042870
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042869
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042868
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042867
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042866
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042865
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2042864
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617864
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617863
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617862
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617861
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617860
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617859
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617858
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617857
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617856
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617855
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617854
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617853
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617852
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617851
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21617850
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikoterapi : Perspektif Islam Dan Psikologi kontemporer

 • ISBN 13 : 9792430598
 • ISBN 10 : 9792430598
 • Judul : Psikoterapi : Perspektif Islam Dan Psikologi kontemporer
 • Pengarang : Rahayu,   IIn Tri,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : UIN Malang Press
 • DDC : 2X7.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : viii, 303 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2009
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2102405
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102404
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102403
  (PNJ-001-00063711) Dipinjam sampai 15-01-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102402
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102401
  (PNJ-001-00102893) Dipinjam sampai 15-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102400
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102399
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102398
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102397
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102396
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619642
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619641
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619640
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619639
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619638
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619637
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619636
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619635
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619634
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619633
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Psikoterapi Pendekatan sufistik

 • ISBN 13 : 9786028887915
 • ISBN 10 : 9786028887915
 • Judul : Psikoterapi Pendekatan sufistik
 • Pengarang : Kasmuri,  
 • Kategori : [Psikologi Islam]
 • Penerbit : STAIN Batusangkar Press
 • DDC : 2x7.15
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : vi, 165 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2150270
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2150261
  (PNJ-001-00112504) Dipinjam sampai 03-06-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2150260
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2150259
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700104
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619646
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619645
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619644
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21619643
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar