Sebanyak 59 item atau buku ditemukan

Islam Dan Kristen Dalam Dunia Modern

 • ISBN 13 : 01.0020710
 • ISBN 10 : 01.0020710
 • Judul : Islam Dan Kristen Dalam Dunia Modern
 • Pengarang : Ansari,   Muhammad Fazlur Rahman,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : Bumi Aksara
 • DDC : 2X0.301
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : xi, 159 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1998
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.0020719
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020718
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020717
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020716
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020715
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020714
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020713
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020712
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020711
  (PNJ-001-00050234) Dipinjam sampai 25-09-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.0020710
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ilmu Pengetahuan modern & Agama Islam

 • ISBN 13 : 01.2041417
 • ISBN 10 : 01.2041417
 • Judul : Ilmu Pengetahuan modern & Agama Islam
 • Pengarang : Hidayat,   Ika Rochdjatun,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : avecenna
 • DDC : 2X0
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : ix, 122 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1981
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2041431
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041428
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041426
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041425
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041424
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041423
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041422
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041421
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041420
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041419
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041418
  (PNJ-001-00114747) Dipinjam sampai 06-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2041417
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Gerakan Pembaharuan Dalam Islam Di Sumatera Barat : Suatu Kajian Perbandingan Antara Gerakan Paderi, Kaum Muda Dan Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah

General Characteristics Of Islam

Filsafat Islam

Dinamika masyarakat Islam dalam wawasan fikih

Aspek Muamalah Yang dimaksud dengan aspek muamalah di sini ialah hukum
yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai macam seginya,
kewarisan, wakaf, hibah, dan wasiat. Hukum lingkungan, hukum dagang (
ekonomi Islam), ...

20 Seri kisah Teladan 1

Al-Islam 2 : Muamalah Dan Akhlak

 • Judul : Al-Islam 2 : Muamalah Dan Akhlak
 • Pengarang : Zainuddin;,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : Pustaka Setia
 • DDC : 2X0
 • Klasifikasi : 2X0
 • Call Number : 2X0 ZAI a
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : 288 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1999
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2020439
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2020438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2020437
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901481
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901480
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901479
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901478
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901477
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901476
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901475
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901474
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901473
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901472
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901471
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901470
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901469
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901468
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901467
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901466
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901465
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901464
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901463
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901462
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al-Islam 1 : Aqidah Dan Ibadah

 • Judul : Al-Islam 1 : Aqidah Dan Ibadah
 • Pengarang : Zainuddin;,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : Pustaka Setia
 • DDC : 2X0
 • Klasifikasi : 2X0
 • Call Number : 2X0 ZAI a
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : 442 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1999
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2020445
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2020444
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2020443
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901461
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901460
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901459
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901458
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901457
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901456
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901455
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901454
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901453
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901452
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901451
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901450
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901449
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901448
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901447
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901446
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901445
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901444
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901443
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21901442
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman

 • ISBN 13 : 9789799048882
 • ISBN 10 : 9789799048882
 • Judul : Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman
 • Pengarang : Muhammad,   Ghazali,  
 • Kategori : [Islam]
 • Penerbit : Lentera Hati Group
 • DDC : 2x0.028
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xvii , 838 hlm .; 21cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2132765
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132764
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132763
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132762
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132761
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132760
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132759
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132758
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132757
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132756
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122049
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122048
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122047
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122046
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122045
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122044
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122043
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122042
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122041
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2122040
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar