Sebanyak 184 item atau buku ditemukan

Ta'tsir Ushub al-La'bi al-Lughawi Fi Ifadah Mufradat al-Talamidz Fi al-Madrasah al-Aliyah al-Hukumiyah al-Tsaniyah Batusangkar (Dirasah Tajribiyah)

Ta'tsir Istiratijiyah ash-Shahih au al-Khotha' al-Musalsalah 'Ala Fahmil al-Maqru' Bahtsu Tajribiy Fiy al-Madrasah 'Aliyah al-'Aliyah Salimpaung

Tata Bahasa Arab Untuk mempelajari Al-qur'an

 • ISBN 13 : 1.9713144
 • Judul : Tata Bahasa Arab Untuk mempelajari Al-qur'an
 • Pengarang : Rahman Salimuddin,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Sinar Baru Algensindo
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : xi, 236hlm.;21cm
 • Tahun : 1990
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9713150
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713149
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713148
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713147
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713146
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713145
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9713144
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607466
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607465
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607464
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607463
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607462
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607461
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607460
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Tata Bahasa Arab

 • ISBN 13 : 01.8402499
 • ISBN 10 : 01.8402499
 • Judul : Tata Bahasa Arab
 • Pengarang : Muhammad Abu Bakar,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Al Ikhlas
 • DDC : 492.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : viii, 274hlm.:21cm
 • Tahun : 1982
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.8402501
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8402500
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.8402499
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607481
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607480
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607479
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ta'stir al-Imla' al-Munzur "Ala Maha Qiraah at-Talamidz ( Bahsu Tajribi Fi al-Madrasah al-Aliyah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sumpur Malalo)

Ta.siru Uslubit Tadribat Biwasilatil Aflam a'la Maharatul Istima Filmadrasah Ula Bukittinggi

Tashirah Al- Mubtadiwa Tazkirah Al- Muntahiy

 • ISBN 13 : 01.2064554
 • ISBN 10 : 01.2064554
 • Judul : Tashirah Al- Mubtadiwa Tazkirah Al- Muntahiy
 • Pengarang : Al- Shinuriy,   Muhammad Abdullah,  
 • Kategori : [Bahasa Arab]
 • Penerbit : Dar al - Hadist
 • DDC : 497.7
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 592hlm.; 23cm
 • Tahun : 2005
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2064557
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2064556
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2064555
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2064554
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607492
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607491
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607490
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21607489
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Tarqiyah Maharah al-Istima' bi Istikhdam Washilah Mu'ammal al-Lughah Bahtsun Amali fi al-Ma'had Thawalib Tanjung Limau