Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil 3

 • ISBN 13 : 9789790772236
 • ISBN 10 : 9789790772236
 • Judul : Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil 3
 • Pengarang : az-Zuhaili; Wahbah;,  
 • Kategori : [Fikih]
 • Penerbit : Gema Insani Press
 • DDC : Hukum Islam
 • Klasifikasi : 2x4
 • Call Number : 2x4 AZ- f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : 699hlm.; 26 cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 669
 • Halaman : 669
 • Ketersediaan :
  01.2134440
  (PNJ-001-00136029) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2134439
  (PNJ-001-00119502) Dipinjam sampai 10-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2134438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.22000064
  (PNJ-001-00129649) Dipinjam sampai 14-10-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800069
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800068
  (PNJ-001-00092587) Dipinjam sampai 22-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar