Sebanyak 4 item atau buku ditemukan

Kaidah fiqh jinayah

asas-asas hukum pidana Islam

Interpretation and construction of Islamic criminal law in Indonesia.

 • ISBN 13 : 9789793576237
 • ISBN 10 : 9793576235
 • Judul : Kaidah fiqh jinayah
 • Sub Judul : asas-asas hukum pidana Islam
 • Pengarang : Jaih Mubarok,   Enceng Arif Faizal,   Enceng Arif Faizal,   Enceng Arif Faizal,   Enceng Arif Faizal,  
 • Kategori : Criminal law (Islamic law)
 • DDC : 2X4.5
 • Bahasa : id
 • Edisi : Cet-
 • Penaklikan : xx, 197 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2004
 • Halaman : 198
 • Halaman : 198
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=Hy9AAAAACAAJ&dq=inauthor:jaih+mubarok&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2051202
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051201
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051200
  (PNJ-001-00134429) Dipinjam sampai 11-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051199
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051198
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051197
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051196
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051195
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051194
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2051193
  (PNJ-001-00134152) Dipinjam sampai 10-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043508
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043507
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043506
  (PNJ-001-00120761) Dipinjam sampai 14-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043505
  (PNJ-001-00136049) Dipinjam sampai 02-04-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043504
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043503
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043502
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043501
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043500
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2043499
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Interpretation and construction of Islamic criminal law in Indonesia.

Fiqh Jinayah : (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)

 • ISBN 13 : 9794215430
 • ISBN 10 : 9794215430
 • Judul : Fiqh Jinayah : (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)
 • Pengarang : A,   Djazuli,  
 • Kategori : [Hukum Pidana Islam]
 • Penerbit : Raja Grafindo Persada
 • DDC : 2X4.5
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet Ke-3
 • Penaklikan : xiii, 256 hlm,; 21 Cm
 • Tahun : 2000
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9917005
  (PNJ-001-00031797) Dipinjam sampai 14-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817105
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817104
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817099
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817098
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817097
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817096
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817095
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817094
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817093
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817092
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817091
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817090
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817089
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817088
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9817087
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9714784
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120159
  (PNJ-001-00135458) Dipinjam sampai 20-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2120100
  (PNJ-001-00135458) Dipinjam sampai 20-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011484
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011483
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011482
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011481
  (PNJ-001-00103553) Dipinjam sampai 11-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011480
  (PNJ-001-00120762) Dipinjam sampai 14-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011479
  (PNJ-001-00136193) Dipinjam sampai 25-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011478
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011477
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011476
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2011475
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000216
  (PNJ-001-00085200) Dipinjam sampai 04-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000214
  (PNJ-001-00112446) Dipinjam sampai 31-05-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000213
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000212
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000211
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000210
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000209
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000208
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000207
  (PNJ-001-00034467) Dipinjam sampai 23-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000206
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000205
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000204
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000203
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000202
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2000201
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Fiqh Jinayah

 • ISBN 13 : 9786028689762
 • ISBN 10 : 9786028689762
 • Judul : Fiqh Jinayah
 • Pengarang : Irfan,   Nurul,   Masyrofah,  
 • Kategori : [Hukum Pidana Islam]
 • Penerbit : Amzah
 • DDC : 2x4.5
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-3
 • Penaklikan : xiii , 233 hlm .; 23 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2153469
  (PNJ-001-00103553) Dipinjam sampai 11-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153468
  (PNJ-001-00136188) Dipinjam sampai 25-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153467
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153466
  (PNJ-001-00068184) Dipinjam sampai 12-03-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153465
  (PNJ-001-00134128) Dipinjam sampai 10-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153464
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153463
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153462
  (PNJ-001-00034467) Dipinjam sampai 23-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153461
  (PNJ-001-00105633) Dipinjam sampai 21-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153460
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153459
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153458
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153457
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153456
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153455
  (PNJ-001-00029068) Dipinjam sampai 06-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153454
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702665
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702664
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702663
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702662
  (PNJ-001-00101600) Dipinjam sampai 01-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702661
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702660
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702659
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702658
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702657
  (PNJ-001-00126234) Dipinjam sampai 11-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702656
  (PNJ-001-00120762) Dipinjam sampai 14-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702655
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702654
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702653
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702652
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702651
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702650
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702649
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702648
  (PNJ-001-00135788) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702647
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702646
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar