Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pengenalan psikologi industri dan organisasi

... 1999), di mana sekurang-kurangnya 40 orang pemohon diperlukan untuk
memilih seorang calon untuk mengisi jawatan yang ditawarkan. Untuk
memastikan organisasi dan pemohon dapat bertemu, beberapa perkara perlu
diberi perhatian, iaitu: (1) Mengetahui perantaraan komunikasi yang sama
digunakan oleh organisasi dan Pemilihan Pekerja 1: Model Pemilihan, Analisis
Kerja, Perekrutan 85 Perekrutan.