Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Zakat dalam perekonomian modern

 • ISBN 13 : 9789795617488
 • ISBN 10 : 9795617486
 • Judul : Zakat dalam perekonomian modern
 • Pengarang : Didin Hafidhuddin,  
 • Kategori : [Zakat]
 • Penerbit : Gema Insani
 • DDC : 2X4.14
 • Klasifikasi : 2X4.14
 • Call Number : 2X4.14 DID z
 • Bahasa : id
 • Edisi : Cet -2
 • Penaklikan : ix, 152 p. ;
 • Tahun : 2002
 • Halaman : 152
 • Halaman : 152
 • Open Library : http://openlibrary.org/books/OL3607133M/Zakat_dalam_perekonomian_modern
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&dq=intitle:ZAKAT+PROFESI+PADA+BADAN+AMIL+ZAKAT&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2032168
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032167
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032166
  (PNJ-001-00129520) Dipinjam sampai 14-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032165
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032164
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032163
  (PNJ-001-00105697) Dipinjam sampai 22-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032162
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032161
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032160
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2032159
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801313
  (PNJ-001-00121250) Dipinjam sampai 17-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801312
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801311
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801310
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801309
  (PNJ-001-00136184) Dipinjam sampai 25-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801308
  (PNJ-001-00114063) Dipinjam sampai 24-04-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801307
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801306
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801305
  (PNJ-001-00123661) Dipinjam sampai 07-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21801304
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601370
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601369
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601368
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601367
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601366
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601365
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601364
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601363
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601362
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601361
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

... orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega. Atas dasar itu semua,
adalah sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum
muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara
sekaligus. Hanya saja seperti dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV Pasal 14 ayat (3) bahwa zakat
yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
dikurangkan dari ...