Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Penilaian dalam Kurikulum 2013

Penilaian Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran

 • ISBN 13 : 9789792946390
 • ISBN 10 : 9789792946390
 • Judul : Penilaian dalam Kurikulum 2013
 • Sub Judul : Penilaian Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran
 • Pengarang : Sunarti,  
 • Kategori : [KURIKULUM]
 • Penerbit : Andi
 • Klasifikasi : 375
 • Call Number : 375 SUN p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : ED.I
 • Penaklikan : viii, 248 hlm,: 23 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 248
 • Halaman : 248
 • Ketersediaan :
  0001.21702693
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702692
  (PNJ-001-00127720) Dipinjam sampai 14-09-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702691
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702690
  (PNJ-001-00131451) Dipinjam sampai 20-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702689
  (PNJ-001-00125016) Dipinjam sampai 25-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702688
  (PNJ-001-00130880) Dipinjam sampai 19-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702687
  (PNJ-001-00135778) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702686
  (PNJ-001-00135930) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702685
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702684
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar