Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak

 • ISBN 13 : 9786028689052
 • ISBN 10 : 9786028689052
 • Judul : Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak
 • Pengarang : Azzam; Abdul Aziz Muhammad; Hawwas; Abdul Wahhab Sayyed,  
 • Kategori : [Hukum Islam - Perkawinan]
 • Penerbit : Amzah
 • DDC : 2x4.3
 • Klasifikasi : 2x4.3
 • Call Number : 2x4.3 AZZ f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-4 cet-5
 • Penaklikan : xi, 337 hlm.; 25 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 337
 • Halaman : 337
 • Ketersediaan :
  01.2153134
  (PNJ-001-00123803) Dipinjam sampai 11-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153133
  (PNJ-001-00109637) Dipinjam sampai 23-04-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153132
  (PNJ-001-00125230) Dipinjam sampai 29-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153131
  (PNJ-001-00124039) Dipinjam sampai 13-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153130
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153129
  (PNJ-001-00121777) Dipinjam sampai 31-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153128
  (PNJ-001-00092716) Dipinjam sampai 13-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153127
  (PNJ-001-00126427) Dipinjam sampai 12-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153126
  (PNJ-001-00051598) Dipinjam sampai 03-10-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153125
  (PNJ-001-00126284) Dipinjam sampai 11-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111105
  (PNJ-001-00127082) Dipinjam sampai 20-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111102
  (PNJ-001-00114879) Dipinjam sampai 09-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2111100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700659
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700658
  (PNJ-001-00122115) Dipinjam sampai 24-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700657
  (PNJ-001-00126898) Dipinjam sampai 18-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700656
  (PNJ-001-00126969) Dipinjam sampai 19-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700655
  (PNJ-001-00118967) Dipinjam sampai 27-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700654
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700653
  (PNJ-001-00125722) Dipinjam sampai 05-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700652
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700651
  (PNJ-001-00122937) Dipinjam sampai 30-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21700650
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar