Sebanyak 138 item atau buku ditemukan

Kooperative Bildungsarrangements

Wiesbaden, S. 553–568 Longworth, N. (2006): Learning Cities, Learning
Regions, Learning Communities. Lifelong Learning and Local Government.
London Matthiesen, U./Reutter, G. (2003): Lernende Regionen – Mythos oder
lebendige ...

Accents Asia

Journal of the Teachers College Columbia University Japan Alumni Association

Kumpulan cerpen Jalan Bengkok ke Rumah

beberapa persoalan

History and criticism on Jalan bengkok ke rumah, Malay short stories in Brunei.

Kemudian diikuti dengan sinopsis cerpen-cerpen yang terdapat dalam kumpulan
tersebut dan seterusnya akan dibincangkan latar belakang pengarang kumpulan
ini secara ringkas. Latar Belakang Kumpulan Cerpen Jalan Bengkok ke ...