Sebanyak 77 item atau buku ditemukan

Pembuka lidah dengan teladan umpama yang mudah

Sehingga ini memadalah bagi untuk orang yang baharu belajar bahasa Melayu
Riau- Lingga. Ekoran daripada segala rupa huruf tulisan yang terpakai selalu di
dalam tulisan Melayu dengan huruf Arab. 1. Huruf ta yang lunjur ditulis demikian,
 ...