Sebanyak 39 item atau buku ditemukan

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate with Answers

CD-ROM includes interactive exercises covering 100 areas of key vocabulary, audio recordings for listening practice, a test function, a progress check, a built-in dictionary.

CD-ROM includes interactive exercises covering 100 areas of key vocabulary, audio recordings for listening practice, a test function, a progress check, a built-in dictionary.

Reformasi birokrasi dalam berita, 2010

Mass media coverage on bureaucracy reform in Indonesia, 2010.

untuk mendapat layanan publik yang diperlukannya secara wajar. Padahal,
pelayanan publik bukan hanya menjadi hak, namun juga menjadi pintu
masuknya investasi. Perilaku buruk birokrasi pemerintah, terutama dalam
pelayanan publik, ...

II. Mahmud devri ve Türk kemankeşleri

Cemiyetin gizli üyelerinden olduğu Müfettiş-i Umumî Hüseyin Hilmi Paşa'ya ihbar
edildiği halde, bu ihbar dikkate alınmamıştır. Zira, Makedonya 'daki sivil / asker
memurların pek çoğu -Hilmi Paşa hariç- gizli İttihatçı idi. Anılarından anlaşıldığı
kadarıyla, Manastır merkez kaymakamı iken, hem İttihat-Terakki hey'et-i
merkeziye, hem de İttihat Kulübünün kâtip âzası idi. Meşrutiyeti ilana zorlayan
komiteci eylemler başladığında Süleyman Kani Ohri kaymakamı idi Şemsi Paşa'
yı öldürme, ...

M.P.T. Acharya : His Life and Times

Revolutionary Trends in the Early Anti-imperialist Movements in South India and Abroad