Sebanyak 78 item atau buku ditemukan

Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia

Formal legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (
rule written in advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum
dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (clear), (iv) public, (v) relative
stabil.

Kajian terhadap peraturan tata tertib DPR RI

Study on role, tasks, and function of Indonesian House of Representatives based on the amendment of the 1945 Indonesian Constitution.

... di parlemen, maka proses politik kenegaraan dapat berjalan harmonis dan
stabilitas pemerintahan dapat terjaga. ... Sesuai konstitusi, yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, di Pasal 23 F: "(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh ...

Etika Profesional

Perkhidmatan yang diberikan oleh golongan profesional seperti jurutera, doktor, arkitek, peguam, akauntan dan lain-lain amat penting dalam membangun dan mempertingkatkan kesejahteraan hidup sesuatu masyarakat. Sebagai golongan yang diberikan status tinggi dalam masyarakat sudah sewajarnyalah mereka menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan itu dengan penuh dedikasi, jujur dan amanah. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan yang golongan profesional ini sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai dilema etika yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menjejaskan imej dan bidang kerjayanya. Ada kalanya seorang profesional yang mempunyai kesedaran etika yang rendah akan mudah terjerumus dalam perbuatan salah laku (tidak beretika) seperti perbuatan mengambil rasuah, melakukan penipuan, pecah amanah, mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Kalau perbuatan ini berterusan dan berleluasa sudah pastilah masyarakat dan negara akan menanggung akibatnya. Oleh itu, pengetahuan dan kesedaran etika harus ada dikalangan semua profesional ini. Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti. Selain daripada menjadi buku teks, buku ini juga boleh dijadikan panduan tentang tanggungjawab etika kepada bakal-bakal profesional, golongan profesional, pendidik dan pembaca umum. Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah sekadar mengetahui secara teori tentang etika dan tanggungjawab etika sahaja tidak semestinya menjadikan seseorang itu mempunyai kesedaran etika yang tinggi. Apa yang lebih penting ialah soal penghayatan (amalan) dan komitmen yang ersungguh-sungguh.

Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti.

Total Quality Management

Defect Prevention Through the Application of the Different Management Functions Following the Quality Loop

Perbincangan gaya bahasa sastera

... yang diceritakan bukan hanya realiti yang tercapai oleh pancaindera tetapi
juga realiti hidup yang tercapai oleh hati. ... Dan dialog itu seluruhnya
berharmoni de- ngan alam yang membungkus suasana pertemuan dua hati
muda remaja.