Sebanyak 82 item atau buku ditemukan

Syech Burhanuddin Dari Pariangan Dan Basafa Keulakan

Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau

sejarah kesultanan sintang di kabupaten sintang kalimantan barat

TERSEDIA PADA RUANG LANTAI 1

Matematika Fisika

Tersedia Dirak Dilantai 1

 • ISBN 13 : 9786025966064
 • ISBN 10 : 9786025966064
 • Judul : Matematika Fisika
 • Pengarang : Drs. Widodo Budhi , M.Si,  
 • Kategori : [matematika]
 • Penerbit : Matematika
 • Klasifikasi : 510
 • Call Number : 510 DRS m
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : 157 hlm .; 26 cm
 • Tahun : 2019
 • Halaman : 157
 • Ketersediaan :
  0001.21900765
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900764
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900763
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900762
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900761
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900760
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900759
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900758
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900757
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900756
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia

Formal legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (
rule written in advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum
dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (clear), (iv) public, (v) relative
stabil.

Kajian terhadap peraturan tata tertib DPR RI

Study on role, tasks, and function of Indonesian House of Representatives based on the amendment of the 1945 Indonesian Constitution.

... di parlemen, maka proses politik kenegaraan dapat berjalan harmonis dan
stabilitas pemerintahan dapat terjaga. ... Sesuai konstitusi, yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, di Pasal 23 F: "(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih oleh ...

Etika Profesional

Perkhidmatan yang diberikan oleh golongan profesional seperti jurutera, doktor, arkitek, peguam, akauntan dan lain-lain amat penting dalam membangun dan mempertingkatkan kesejahteraan hidup sesuatu masyarakat. Sebagai golongan yang diberikan status tinggi dalam masyarakat sudah sewajarnyalah mereka menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan itu dengan penuh dedikasi, jujur dan amanah. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan yang golongan profesional ini sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai dilema etika yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menjejaskan imej dan bidang kerjayanya. Ada kalanya seorang profesional yang mempunyai kesedaran etika yang rendah akan mudah terjerumus dalam perbuatan salah laku (tidak beretika) seperti perbuatan mengambil rasuah, melakukan penipuan, pecah amanah, mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Kalau perbuatan ini berterusan dan berleluasa sudah pastilah masyarakat dan negara akan menanggung akibatnya. Oleh itu, pengetahuan dan kesedaran etika harus ada dikalangan semua profesional ini. Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti. Selain daripada menjadi buku teks, buku ini juga boleh dijadikan panduan tentang tanggungjawab etika kepada bakal-bakal profesional, golongan profesional, pendidik dan pembaca umum. Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah sekadar mengetahui secara teori tentang etika dan tanggungjawab etika sahaja tidak semestinya menjadikan seseorang itu mempunyai kesedaran etika yang tinggi. Apa yang lebih penting ialah soal penghayatan (amalan) dan komitmen yang ersungguh-sungguh.

Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti.