Sebanyak 88 item atau buku ditemukan

Fikih

Berbakti kepada Orang tua

 • ISBN 13 : 9789796920396
 • ISBN 10 : 9789796920396
 • Judul : Fikih
 • Sub Judul : Berbakti kepada Orang tua
 • Pengarang : al-Adawiyi; Musthafa;,  
 • Kategori : [Fikih]
 • Penerbit : Remaja Rosdakarya
 • DDC : 2X4
 • Klasifikasi : 2X4
 • Call Number : 2X4 AL- f
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : x, 23 cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 230
 • Halaman : 230
 • Ketersediaan :
  01.2133968
  (PNJ-001-00123803) Dipinjam sampai 11-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133967
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133966
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133965
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133964
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133963
  (PNJ-001-00098012) Dipinjam sampai 13-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133962
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133961
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133960
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133959
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701731
  (PNJ-001-00087496) Dipinjam sampai 09-10-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701730
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701729
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701728
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701727
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701726
  (PNJ-001-00107888) Dipinjam sampai 05-04-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701725
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21701724
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Etika Berpakaian Bagi Perempuan

 • ISBN 13 : 9786029583847
 • ISBN 10 : 9786029583847
 • Judul : Etika Berpakaian Bagi Perempuan
 • Pengarang : Walid; Muhammad;,  
 • Kategori : [Pakaian Wanita (Islam)]
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : 2X4.95
 • Klasifikasi : 2X4.95
 • Call Number : 2X4.95 WAL e
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-1
 • Penaklikan : viii, 135 hlm,; 21 cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2125123
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125122
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125121
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125120
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125119
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125118
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125117
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125116
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802962
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802961
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802960
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802959
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802958
  (PNJ-001-00116938) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802957
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802956
  (PNJ-001-00116716) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802955
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802954
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802953
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam

Dimensi-Dimensi Sisio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah

 • ISBN 13 : 9786029583175
 • ISBN 10 : 9786029583175
 • Judul : Dimensi-Dimensi Sisio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah
 • Pengarang : Roibin;,  
 • Kategori : [Hukum Islam - Sejarah]
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : 2X4.09
 • Klasifikasi : 2X4.09
 • Call Number : 2X4.09 ROI d
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet-1
 • Penaklikan : xii, 187 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2133774
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133773
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133772
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133771
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133770
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133769
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133768
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133767
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133766
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133765
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133764
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2133763
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124274
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124273
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124272
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124271
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124270
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124269
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124268
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124267
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124266
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124265
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124264
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2124263
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114291
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114290
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114289
  (PNJ-001-00104269) Dipinjam sampai 12-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114288
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114287
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114286
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114285
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114284
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2114283
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802432
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802431
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802428
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802426
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802425
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802424
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21802423
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Bunga Bank Dalam Islam

Judul Asli : Ar-Riba Wal Qurudl

 • ISBN 13 : 01.9816636
 • ISBN 10 : 01.9816636
 • Judul : Bunga Bank Dalam Islam
 • Pengarang : Hadi,   Abu Sura'i Abdul,  
 • Kategori : [Bank dan Perbankan Islam]
 • Penerbit : PT. Alma'arif
 • DDC : 2X4.27
 • Klasifikasi : 2X4.27
 • Call Number : 2X4.27 HAD b
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet1
 • Penaklikan : vii, 21 cm
 • Tahun : 1993
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9816641
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9816640
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9816639
  (PNJ-001-00123652) Dipinjam sampai 07-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9816638
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9816637
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9816636
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Buku Pintar Haji Dan Umrah ; Panduan Superlengkap Manasik Haji Dan Umrah Berdasarkan 6 Mazhab

 • ISBN 13 : 9786027874718
 • ISBN 10 : 9786027874718
 • Judul : Buku Pintar Haji Dan Umrah ; Panduan Superlengkap Manasik Haji Dan Umrah Berdasarkan 6 Mazhab
 • Pengarang : Jazuli,   Iman,  
 • Kategori : [Haji Dan Umrah]
 • Penerbit : AR-RUZZ MEDIA
 • DDC : 2x4.15
 • Klasifikasi : 2x4.15
 • Call Number : 2x4.15 JAZ b
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : 263 hlm .; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2153108
  (PNJ-001-00124132) Dipinjam sampai 13-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153105
  (PNJ-001-00106950) Dipinjam sampai 29-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153104
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153103
  (PNJ-001-00124106) Dipinjam sampai 13-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153099
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143793
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143792
  (PNJ-001-00124133) Dipinjam sampai 13-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143791
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143790
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143789
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143788
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143787
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143786
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143785
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2143784
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800623
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800622
  (PNJ-001-00123662) Dipinjam sampai 07-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800621
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800620
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800619
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800618
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800617
  (PNJ-001-00122377) Dipinjam sampai 25-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800616
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800615
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21800614
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah dan Ilmiah

 • ISBN 13 : 9786021190234
 • ISBN 10 : 9786021190234
 • Judul : Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah dan Ilmiah
 • Pengarang : Wahidi; Ahmad;,  
 • Kategori : [Qiblat]
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : 2X4.12
 • Klasifikasi : 2X4.12
 • Call Number : 2X4.12 WAH a
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : cet ke-2
 • Penaklikan : vi, 133 hlm,; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2153221
  (PNJ-001-00032338) Dipinjam sampai 16-03-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153220
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153219
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153218
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153217
  (PNJ-001-00052145) Dipinjam sampai 05-10-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153215
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153213
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2153212
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803252
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803251
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803250
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803249
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803248
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803247
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803246
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803245
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803244
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21803243
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar