Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Figh al-Muamalat

 • ISBN 13 : 9786021190340
 • ISBN 10 : 9786021190340
 • Judul : Figh al-Muamalat
 • Pengarang : Abbas Arfan,  
 • Kategori : [Muamalat]
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : Muamalat
 • Klasifikasi : 2X4.2
 • Call Number : 2X4.2 ABB f
 • Bahasa : Arab
 • Penaklikan : 178 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 178
 • Ketersediaan :
  0001.21804438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804437
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804436
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804435
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804434
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804433
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804432
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804431
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Wakaf uang

perspektif fikih, hukum positif & manajemen

On money waqf in Indonesia from Islamic law and national law perspectives.

 • ISBN 13 : 9786029583410
 • ISBN 10 : 6029583417
 • Judul : Wakaf uang
 • Sub Judul : perspektif fikih, hukum positif & manajemen
 • Pengarang : Sudirman,   Sudirman Hasan,   Hasan,  
 • Kategori : [Wakaf]; []
 • Penerbit : UIN Maliki Press
 • DDC : 2x4.252
 • Klasifikasi : 2x4.252
 • Call Number : 2x4.252 SUD w
 • Bahasa : id
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xii , 149 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 149
 • Halaman : 149
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=MkgingAACAAJ&dq=isbn:9786029583410&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2125881
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125880
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125879
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125878
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125877
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125876
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125875
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2125874
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804508
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804507
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804506
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804505
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804504
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804503
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804502
  (PNJ-001-00105918) Dipinjam sampai 21-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804501
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804500
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21804499
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601850
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601849
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601848
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601847
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601846
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601845
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601844
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601843
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

On money waqf in Indonesia from Islamic law and national law perspectives.

Wakaf Dan Pemberdayaan Umat

 • ISBN 13 : 9789790073135
 • ISBN 10 : 9789790073135
 • Judul : Wakaf Dan Pemberdayaan Umat
 • Pengarang : Lubis; Suhrawardi. K;,  
 • Kategori : [Wakaf]
 • Penerbit : Sinar Grafika
 • DDC : 2x4.252
 • Klasifikasi : 2x4.252
 • Call Number : 2x4.252 LUB w
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-2
 • Penaklikan : xi, 21 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 209
 • Halaman : 209
 • Ketersediaan :
  01.2110282
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704553
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704552
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704551
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704550
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704549
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704548
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704547
  (PNJ-001-00114611) Dipinjam sampai 06-05-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704546
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704545
  (PNJ-001-00122047) Dipinjam sampai 23-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704544
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21601852
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

 • ISBN 13 : 9792430555
 • ISBN 10 : 9792430555
 • Judul : Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
 • Pengarang : Jundiani;,  
 • Kategori : [Bank Islam]
 • Penerbit : UIN Malang Press
 • DDC : 2X4.27
 • Klasifikasi : 2X4.27
 • Call Number : 2X4.27 JUN p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : x, 230 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2009
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2102833
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102832
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102831
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102830
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102829
  (PNJ-001-00071785) Dipinjam sampai 30-03-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102828
  (PNJ-001-00125348) Dipinjam sampai 02-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102827
  (PNJ-001-00093664) Dipinjam sampai 20-11-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102826
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102825
  (PNJ-001-00064974) Dipinjam sampai 05-02-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2102824
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629111
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629110
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629109
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629108
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629105
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629104
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21629102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba

Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba

Lembaga Keuangan Islam : Tinjuan Teoritis Dan Praktis Ed.1

 • ISBN 13 : 9786028730129
 • ISBN 10 : 9786028730129
 • Judul : Lembaga Keuangan Islam : Tinjuan Teoritis Dan Praktis Ed.1
 • Pengarang : Huda; Nurul;,  
 • Kategori : [Bank Islam]
 • Penerbit : Kencana
 • DDC : 2X4.27
 • Klasifikasi : 2X4.27
 • Call Number : 2X4.27 HUD l
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : xii, 388 hlm,; 23 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2104201
  (PNJ-001-00126832) Dipinjam sampai 17-12-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104200
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104199
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104198
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104197
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104196
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104195
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104194
  (PNJ-001-00114683) Dipinjam sampai 06-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104193
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2104192
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Ibdah Muamalah Dalm Tinjauan Fiqh

 • ISBN 13 : 01.9917265
 • ISBN 10 : 01.9917265
 • Judul : Ibdah Muamalah Dalm Tinjauan Fiqh
 • Pengarang : Thukim,   Muhammad Sanad,  
 • Kategori : [Muamalat]
 • Penerbit : Gema Insani
 • DDC : 2x4.2
 • Klasifikasi : 2x4.2
 • Call Number : 2x4.2 THU i
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : 159 hlm.; 18 cm
 • Tahun : 1994
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9917273
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917272
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917271
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917270
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917269
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917268
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917267
  (PNJ-001-00101196) Dipinjam sampai 28-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917266
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917265
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Hukum asuransi syariah

 • ISBN 13 : 9789790070639
 • ISBN 10 : 9790070632
 • Judul : Hukum asuransi syariah
 • Pengarang : H. Zainuddin Ali,  
 • Kategori : [Asuransi Islam]
 • Penerbit : Sinar Grafika
 • DDC : 2x4.227
 • Klasifikasi : 2x4.227
 • Call Number : 2x4.227 H. h
 • Bahasa : en
 • Edisi : Ed.1, Cet.1,2
 • Penaklikan : viii, 23 cm
 • Tahun : 2008
 • Halaman : 166
 • Halaman : 166
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=hBvGtgAACAAJ&dq=isbn:9790070632&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2092436
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092435
  (PNJ-001-00083561) Dipinjam sampai 17-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092434
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092433
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092432
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092431
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092430
  (PNJ-001-00117122) Dipinjam sampai 17-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092428
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704820
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704819
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704818
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704817
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704816
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704815
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704814
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704813
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704812
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704811
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704810
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704809
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704808
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704807
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21704806
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar