Sebanyak 110 item atau buku ditemukan

Statsventenskaplig tidskrift för politik-statistik-ekonomi

... likväl städse söka meddela ett fullt vetenskapligt innehåll dels genom
uppsatser i politik – detta ord taget i sin äldre och mera omfattande bemärkelse –
statistik och ekonomi, dels genom kortfattade meddelanden från hithörande
områden.

Statsvetenskaplig Tidskrift För Politik, Statistik, Ekonomi

Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality books with introduced typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to keep the quality of these images, so they represent accurately the original artefact. Although occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available for future generations to enjoy.

Although occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available for future generations to enjoy.

Anatomi och fysiologi fšr sjukskšterskor och annan hŠlso- och sjukvŒrdspersonal

för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

Stretchingens anatomi: 100 övningar som ger maximalt resultat

Ju bättre du känner och förstår din kropp desto mer får du ut av din stretching. Stretchingens anatomi är en illustrerad guide till hur du förbättrar din flexibilitet och muskelstyrka. Den här boken visar dig hur du själv kan öka din rörlighet, förbättra din återhämtning samt maximera resultatet av din träning. Du får också detaljerad information om hur varje muskeltänjning påverkar din kropp. Boken innehåller även detaljerade instruktioner om hur och när stretching bör ske samt 100 övningar som ger maximalt resultat. Du får även ett stretchingprogram med varierande svårighetsgrad samt specifika stretchingprogram för olika muskelområden med eventuella problem. Fler titlar i samma serie: Styrketräningens anatomi Yogans anatomi

Ju bättre du känner och förstår din kropp desto mer får du ut av din stretching.

Talking Stick

Indianernas magiska stav, som löser dina kommunikationsproblem

En Talking Stick är ett vackert dekorerat föremål som hos indianerna länge använts för att lösa kommunikationsproblem och hålla ordning på olika sorters samtal på ett sådant sätt att var och en ges möjlighet att ostörd kunna säga sin djupare mening och bli förstådd av de andra. Denna kraftfulla, mentala healingmetod kan på ett relativt enkelt sätt lösa både gamla blockeringar och nyss uppkomna konflikter och förvandla våra samtal till kreativa äventyr där vi lär oss mer om hur vi fungerar mentalt och känslomässigt. Metoden ger oss möjlighet att avhandla "heta" ämnen utan att bli sårade och arga av att vi har olika åsikter. Detta kan snabbt revolutionera kommunikationen både mellan enstaka personer och i grupper. Ilska och sårade känslor transformeras till befriande dialoger som löser spänningar och emotionella blockeringar, vilket minskar den dagliga stressen och frigör energi. En Talking Stick fungerar också som en bra ingång till den andliga utvecklingsväg som kan kallas "hjärtats väg" och därför har några kapitel ägnats åt hjärtats roll i vårt tanke- och känsloliv. Metoden innebär initialt att man förfinar sin känsla för vad som är sant och vad som inte är sant, både när det gäller omvärlden och egen introspektion. Man blir medveten om vad det verkligen är som man själv uppfattar, tänker och känner. Det inre fönstret blir större och man ser mer och mer i ett nytt ljus, vilket kan sägas vara den kunskapsväg som just nu ligger i tiden och som innebär ett gradvis uppvaknande som är gränsöverskridande och frigör oss från gamla, fastlåsta dogmer och trångsynta koncept. Här finns beskrivning av hur man tillverkar och använder en Talking Stick, tillsammans med en enkel introduktion till några viktiga begrepp inom religion, esoterik, magi och shamanism och då speciellt till dem som kan sättas i samband med kommunikation, som ex. medvetande, minne och olika sorters känslor, och med symbolspråket I ceremonier. Här finns också en liten bit nutidshistoria, en tillbakablick på hur intresset för shamanism och speciellt indiansk filosofi började spridas i vidare kretsar i Sverige på 80-talet, en ny trend som främst initierades av Rolling Thunder och Lightning Strikes, dvs Harley Swiftdeer. Många tankegångar i boken har utvecklats ur basbegrepp, som Swiftdeer presenterade för oss, och kan därför vara till nytta för den, som funderar över själva grunderna till shamanism och ceremonier. Rikt illustrerad med 43 sidor i färg.

En Talking Stick är ett vackert dekorerat föremål som hos indianerna länge använts för att lösa kommunikationsproblem och hålla ordning på olika sorters samtal på ett sådant sätt att var och en ges möjlighet att ostörd kunna ...

Journalistikens anatomi

analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879-1996

Author(s)Henr|kRahm Sponsoring organization Titie and subtitie Journalistikens
anatomi Analyser av genrer och textmonster i fem strejkbevakningar i svensk
dagspress 1879-1996 (The anatomy of journalism Analyses of genres and text
patterns in the coverage of five strikes in the Swedish daily press 1879-1996)
Abstract This dissertation deals with journalistic texts in the Swedish dairy press.
The strike event has been chosen to make comparisons of the same event over
time ...