Sebanyak 2993 item atau buku ditemukan

33 Pesan Qalbu

33 Pesan Qalbu adalah naskhah yang menghantar pesan kombinasi antara fikir dan zikir melalui pendekatan yang mudah tetapi indah. Hati diciptakan untuk menyerap makna, dan kesan makna itu dirasai melalui beberapa perumpamaan sebagai permulaan hijrah diri.

33 Pesan Qalbu adalah naskhah yang menghantar pesan kombinasi antara fikir dan zikir melalui pendekatan yang mudah tetapi indah.