Sebanyak 1996 item atau buku ditemukan

Mafahim Khathiatun Haula Ta'allumin wa Ta'limi al-Mufradat Tathbiqu Abhatsi al- Lughah ats Tsaniyah fi at- Tadrisi

Mabadi Ta'allumi wa Ta'limu al- Lughah

Taqyimu al-Lugha bi Istikhdam Taqniyati al-Hasubi

Buhuts wa thabiqatu fi Ta'lim al- Qiraati wa Ta'allumiha

Al-Istaratijiyatu al-Tarbawiyatu wa Maharatu al-Ittishali at-Tarbawi

Al-Manahij wa Tharaiq Tadrisi al-Lughah al 'Arabiyyah

Tadris al- Lughah al 'Arabiyyah baina ath Tharaiqi at-Taqlidiyyah wa al Istaratijiyyati at Tajdidiyyah

Istaratijiyyati Ta'lim al Mufradat