Spesies-spesies kayu dalam seni ukiran Melayu

Kebiasaannya sebelum memasuki hutan seseorang tukang kayu perlu
mempunyai beberapa ilmu hutan seperti ilmu memagar diri, ilmu bela diri, ilmu
firasat atau ilmu naluri dan memahami rahsia hidup di dalam hutan serta
menghormatinya. Selain daripada itu, sesetengah tukang kayu atau pengukir ber
- pendapat perlu berada di dalam hutan dua minggu sehingga beberapa bulan
untuk memilih pokok kayu yang bersemangat. Terdapat juga bulan dan hari-hari
tertentu yang ...