Buku daras ushul fiqh

disusun berdasarkan silabus mata kuliah ushul fiqh pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu