Persepsi kakitangan kumpulan pengurusan terhadap penilaian prestasi

satu kajian terhadap kakitangan kumpulan pengurusan di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Apang Jajar, Alor Setar, Kedah