Kontrak Perancangan dan Prosedur Berkontrak, Ed. 2

Bagi hal yang kemudian itu, objektif firma serta perancangannya hendaklah
dinyatakan secara formal dan lebih terperinci. Oleh itu dasar perancangan
merupakan tindak balas untuk mencapai keperluan, pengawalan dan piawaian
objektif yang telah ditetapkan oleh firma. PROSES PERANCANGAN Peringkat
Perancangan Yang Terdapat Di Dalam Proses.