Penilaian dalam Kurikulum 2013

Penilaian Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran

 • ISBN 13 : 9789792946390
 • ISBN 10 : 9789792946390
 • Judul : Penilaian dalam Kurikulum 2013
 • Sub Judul : Penilaian Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran
 • Pengarang : Sunarti,  
 • Kategori : [KURIKULUM]
 • Penerbit : Andi
 • Klasifikasi : 375
 • Call Number : 375 SUN p
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : ED.I
 • Penaklikan : viii, 248 hlm,: 23 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 248
 • Halaman : 248
 • Ketersediaan :
  0001.21702693
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702692
  (PNJ-001-00114253) Dipinjam sampai 04-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702691
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702690
  (PNJ-001-00114584) Dipinjam sampai 06-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702689
  (PNJ-001-00125016) Dipinjam sampai 25-11-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702688
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702687
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702686
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702685
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21702684
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar