Tindak Pidana dalam Islam

 • ISBN 13 : 979518226
 • ISBN 10 : 979518226
 • Judul : Tindak Pidana dalam Islam
 • Pengarang : Doi,   Abdur Rahman I,  
 • Kategori : [Hukum Pidana Islam]
 • Penerbit : PT. Melton Putra
 • DDC : 2x4.5
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet-1
 • Penaklikan : xiii, 79 hlm.; 21 cm
 • Tahun : 1992
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.9917185
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917184
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917183
  (PNJ-001-00078276) Dipinjam sampai 31-05-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917182
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917181
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917180
  (PNJ-001-00060100) Dipinjam sampai 15-12-2017 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917179
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917178
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917177
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917176
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9917175
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.9901556
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030776
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030775
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030774
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030773
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030772
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030771
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030770
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030769
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030768
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2030767
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604120
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604119
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604118
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604117
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604116
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604115
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604114
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604113
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604112
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604111
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604110
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604109
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604108
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604107
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604106
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604105
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604104
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604103
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604102
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604101
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604100
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21604099
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar