Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer

 • ISBN 13 : 9786027212275
 • ISBN 10 : 9786027212275
 • Judul : Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer
 • Pengarang : Aziz,   Safrudin,  
 • Kategori : [Pendidikan Islam]
 • Penerbit : Kalimedia
 • DDC : 2x7.3
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke -1
 • Penaklikan : xi , 356 hlm.; 20, 5 cm
 • Tahun : 2015
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2155217
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155216
  (PNJ-001-00136269) Dipinjam sampai 07-07-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155215
  (PNJ-001-00115217) Dipinjam sampai 19-09-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155214
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155213
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155212
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155211
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155210
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155209
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2155208
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635126
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635125
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635124
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635123
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635122
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635121
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635120
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635119
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635118
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635117
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar