Pembelajaran dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi

 • ISBN 13 : 9789793925158
 • ISBN 10 : 9793925159
 • Judul : Pembelajaran dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi
 • Pengarang : Wina Sanjaya,  
 • Kategori : Education
 • DDC : 375
 • Bahasa : id
 • Edisi : Cet ke-5
 • Penaklikan : xiii, 206hlm.; 23cm
 • Tahun : 2006
 • Halaman : 211
 • Halaman : 211
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=QL9hNwAACAAJ&dq=inauthor:wina+sanjaya&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2132698
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132697
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132696
  (PNJ-001-00121717) Dipinjam sampai 22-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132695
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132694
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132693
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132692
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132691
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132690
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132689
  (PNJ-001-00106536) Dipinjam sampai 27-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132688
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2132687
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123198
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123197
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123196
  (PNJ-001-00122679) Dipinjam sampai 29-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123195
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123194
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123193
  (PNJ-001-00123145) Dipinjam sampai 01-07-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123192
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123191
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123190
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2123189
  (PNJ-001-00109380) Dipinjam sampai 18-04-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100394
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100393
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100392
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100391
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100390
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080924
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080923
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080922
  (PNJ-001-00068190) Dipinjam sampai 12-03-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080921
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080920
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080919
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080918
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080917
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080916
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2080915
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072438
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072437
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072436
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072435
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072434
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072433
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072432
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072431
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072430
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072429
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072428
  (PNJ-001-00079976) Dipinjam sampai 01-08-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072427
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072426
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072425
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072424
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072423
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072422
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072421
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072420
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2072419
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635757
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635756
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635755
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635754
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635753
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635752
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635751
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635750
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635749
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635748
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635747
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635746
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635745
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635744
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635743
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635742
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635741
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635740
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635739
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635738
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635737
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635736
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635735
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635734
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635733
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635732
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635731
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635730
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635729
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635728
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635727
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635726
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635725
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635724
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635723
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635722
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635721
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635720
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635719
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635718
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635717
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635716
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635715
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635714
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635713
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635712
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635711
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635710
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635709
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635708
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635707
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635706
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635705
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635704
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635703
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635702
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21635701
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar