Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/ MI, SMP/ MTs Dan SMA/ MA

 • ISBN 13 : 9786023130108
 • ISBN 10 : 9786023130108
 • Judul : Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/ MI, SMP/ MTs Dan SMA/ MA
 • Pengarang : Fadillah,  
 • Kategori : [Kurikulum]
 • Penerbit : AR-RUZZ MEDIA
 • DDC : 375
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : 232 hlm .; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2154054
  (PNJ-001-00121907) Dipinjam sampai 22-10-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154053
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154052
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154051
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154050
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154049
  (PNJ-001-00023864) Dipinjam sampai 23-12-2016 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154048
  (PNJ-001-00108369) Dipinjam sampai 09-04-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154047
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154046
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154045
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar