Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/ MI, SMP/ MTs Dan SMA/ MA

 • ISBN 13 : 9786023130108
 • ISBN 10 : 9786023130108
 • Judul : Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/ MI, SMP/ MTs Dan SMA/ MA
 • Pengarang : Fadillah,  
 • Kategori : [Kurikulum]
 • Penerbit : AR-RUZZ MEDIA
 • DDC : 375
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Cet ke-1
 • Penaklikan : 232 hlm .; 21 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2154054
  (PNJ-001-00135352) Dipinjam sampai 19-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154053
  (PNJ-001-00129893) Dipinjam sampai 17-02-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154052
  (PNJ-001-00136077) Dipinjam sampai 25-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154051
  (PNJ-001-00135138) Dipinjam sampai 18-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154050
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154049
  (PNJ-001-00023864) Dipinjam sampai 23-12-2016 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154048
  (PNJ-001-00108369) Dipinjam sampai 09-04-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154047
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154046
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2154045
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar