Hukum perkawinan Islam di Indonesia

antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system.

 • ISBN 13 : 9789793925264
 • ISBN 10 : 9793925264
 • Judul : Hukum perkawinan Islam di Indonesia
 • Sub Judul : antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan
 • Pengarang : Amir Syarifuddin,  
 • Kategori : Marriag law
 • DDC : 371
 • Bahasa : id
 • Edisi : Cet ke-3
 • Penaklikan : vii, 350 hlm.; 23cm
 • Tahun : 2006
 • Halaman : 350
 • Halaman : 350
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=f8nSAAAACAAJ&dq=intitle:Hukum+perkawinan+islam&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  01.2113048
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113047
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113046
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113045
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113044
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113043
  (PNJ-001-00101004) Dipinjam sampai 27-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113042
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2113041
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101545
  (PNJ-001-00104646) Dipinjam sampai 14-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101544
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101543
  (PNJ-001-00101977) Dipinjam sampai 04-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101542
  (PNJ-001-00075430) Dipinjam sampai 01-05-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2101541
  (PNJ-001-00113447) Dipinjam sampai 25-07-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100831
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100830
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100829
  (PNJ-001-00101223) Dipinjam sampai 28-02-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100828
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100827
  (PNJ-001-00112683) Dipinjam sampai 05-06-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100826
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100825
  (PNJ-001-00103762) Dipinjam sampai 11-03-2019 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2100824
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074518
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074517
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074516
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074515
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074514
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2074513
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  0001.21900030
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar

Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system.