Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalm Fikih Muamalat

 • ISBN 13 : 9789797691547
 • ISBN 10 : 9789797691547
 • Judul : Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalm Fikih Muamalat
 • Pengarang : Syamsul Anwar,  
 • Kategori : [Islamic law]
 • Penerbit : Raja Grafindo Persada
 • DDC : 2X4.23
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Ed-1
 • Penaklikan : XVII, 370 hlm.; 23 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  01.2110858
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2110857
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2110856
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2110855
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2110854
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2110853
  (PNJ-001-00135782) Dipinjam sampai 24-03-2020 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092852
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092851
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092850
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092849
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092848
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092847
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092846
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092845
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092844
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2092843
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2083521
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2083520
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2083519
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2083518
  (PNJ-001-00084461) Dipinjam sampai 19-09-2018 pada Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar
  01.2083517
  Tersedia di Perpustakaan Utama IAIN Batusangkar